ดีเอ็มพีสบู่เหลวอาบน้ำและโลชั่นเพื่อการดูแลที่ดีที่สุด อ่อนโยนด้วยออร์แกนิค พีเอช บาลานซ์ 5.5 เกราะปกป้องผิว ตามธรรมชาติช่วยรักษาสมดุลและปกป้องน้ำหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติของผิว

 

pH หรือค่าความเป็นกรด – ด่าง ซึ่งการจะมีผิวสวยสุขภาพดีได้นั้นค่า pH ถือเป็นกุญแจสำคัญที่สุด เพื่อรักษาสมดุลผิว ที่ดีที่สุด ควรมีค่าเป็นกรดอ่อนๆอยู่ในระดับ pH 5.5 ซึ่งความเป็นกรดนี้จะทำหน้าที่ป้องกันผิวพร้อมรักษาสมดุลต่างๆ ภายในผิวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และปกป้องผิวจากแบคทีเรีย